MIC | ECVET TOUR II
Adaptibilita na nové výzvy

ECVET TOUR II
Aktuálny projekt APEL:

Názov projektu: Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management (ECVET TOUR II)

Trvanie: november 2012 -
november 2014

Program: Lifelong learning programme

Pod-program: Leonardo da Vinci

Číslo projektu: 2012-1-SK-1-LEO05-04196

Koordinátor projektu: APEL


www.ecvettour2.eu


Projekt „Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management“
(akronym: ECVET Tour II) je financovaný s podporou Európskej Komisie.
Tento text reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek
použitie informácií obsiahnutých v tejto komunikácii.

 

 


 © 2009 APEL. All rights reserved
Tvorba stránok: Aglo Solutions   powered by: Redakčný systém: SysCom