MIC | APEL - občianske združenie
Adaptibilita na nové výzvy

APEL - občianske združenie


APEL je neziskové združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb., zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 9. 11. 2001, ktoré sa aktívne snaží presadzovať modernizačné projekty, ako aj podporovať vzdelávanie.

Činnosť APELu:
  • spracovávanie komparatívnych štúdií
  • príprava konkrétnych návrhov na zlepšenie v analyzovaných oblastiach
  • poskytovanie konzultácií
  • stimulácia aktívneho prístupu k riešeniu problémov
 © 2009 APEL. All rights reserved
Tvorba stránok: Aglo Solutions   powered by: Redakčný systém: SysCom