Projekty

Vývoj a implementácia imunomodulačnej bunkovej terapie v boji proti pandémii COVID-19

2021
Projekt má snahu rozvíjať potenciál bunkovej terapie, ktorá sa v oblasti COVID-19 javí veľmi nádejne, avšak je v ranom štádiu výskumu.

Projekt AIM

2019
Ontologická mapa otvorených dát, ktorá analyzuje zdroje dát s cieľom rozpoznať logické objekty v textoch, ako sú napríklad chemická substancia, alebo genetická mutácia.

Efektívne regióny

2019
Cieľom projektu je vyvinúť komplexnú platformu, ktorá mapuje investície do verejnej správy na úrovni VÚC a porovnáva ich s dosiahnutými výsledkami v konkrétnych oblastiach verejných politík.

Smart Visegrad

2018
Projekt, ktorý má pomôcť zlepšiť digitalizáciu V4 skupiny a pomôcť propagovať jednotný digitálny Vyšehradský trh.

ECVET Tour II

2012
Projekt ECVET Tour II bol jedným zo šiestich projektov, ktoré na sklonku roka 2012 podporila Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania v rámci podprogramu Leonardo da Vinci – Transfer inovácií – s finančnou podporou Európskej komisie.

Mobilné informačné centrum (MIC)

2010
Školenia, ako využiť počítač na získanie pracovného miesta v oblastiach s nízkou penetráciou internetu a vysokou nezamestnanosťou.

Adaptabilita na nové výzvy

2009
Podpora adaptability učiteľov stredných škôl prostredníctvom rozvoja pracovných kompetencií v oblasti komunikačných a počítačových zručností.

Projekt všeobecného rozvoja pracovných schopností obyvateľov mesta Tisovec a jeho okolia

2008
Zlepšenie životnej situácie obyvateľov segregovanej rómskej komunity.

eGovernment Akadémia

2005
Vytvorenie vzdelávacej inštitúcie poskytujúcej vzdelávanie manažérov štátnej a verejnej správy, centra excelentnosti v oblasti eGovernmentu.

ECDL pre stredné školy

2005
Distribúcia ECDL v cieľovej skupine stredoškolákov a zmena prípravy študentov v tejto oblasti.

PC Maturita

2005
Školenie vybraných študentov stredných škôl v oblasti počítačovej gramotnosti.

ITAPA

2002
Najväčšia konferencia o digitalizácii a nových technológiách na Slovensku. Jedinečný priestor na diskusiu pre špičkové mienkotvorné osobnosti a širokú verejnosť.