Projekty

Projekt AIM

2019
Ontologická mapa otvorených dát, ktorá analyzuje zdroje dát s cieľom rozpoznať logické objekty v textoch, ako sú napríklad chemická substancia, alebo genetická mutácia.

Efektívne regióny

2019
Cieľom projektu je vyvinúť komplexnú platformu pod názvom „Región Fakty“, ktorá bude mapovať investície do verejnej správy na úrovni VÚC a porovnávať ich s dosiahnutými výsledkami v konkrétnych oblastiach verejných politík.

Smart Visegrad

2018
Projekt, ktorý má pomôcť zlepšiť digitalizáciu V4 skupiny a pomôcť propagovať jednotný digitálny Vyšehradský trh.

ECVET Tour II

2012
Projekt ECVET Tour II bol jedným zo šiestich projektov, ktoré na sklonku roka 2012 podporila Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania v rámci podprogramu Leonardo da Vinci – Transfer inovácií – s finančnou podporou Európskej komisie.

Mobilné informačné centrum (MIC)

2010
Školenia, ako využiť počítač na získanie pracovného miesta v oblastiach s nízkou penetráciou internetu a vysokou nezamestnanosťou.

Adaptabilita na nové výzvy

2009
Podpora adaptability učiteľov stredných škôl prostredníctvom rozvoja pracovných kompetencií v oblasti komunikačných a počítačových zručností.

Projekt všeobecného rozvoja pracovných schopností obyvateľov mesta Tisovec a jeho okolia

2008
Zlepšenie životnej situácie obyvateľov segregovanej rómskej komunity.

eGovernment Akadémia

2005
Vytvorenie vzdelávacej inštitúcie poskytujúcej vzdelávanie manažérov štátnej a verejnej správy, centra excelentnosti v oblasti eGovernmentu.

ECDL pre stredné školy

2005
Distribúcia ECDL v cieľovej skupine stredoškolákov a zmena prípravy študentov v tejto oblasti.

PC Maturita

2005
Školenie vybraných študentov stredných škôl v oblasti počítačovej gramotnosti.

Podujatia ITAPA

2002
Najväčšia slovenská IT konferencia spája svety IT, priemyslu a verejnej správy.