Adaptabilita na nové výzvy

Podpora adaptability učiteľov stredných škôl prostredníctvom rozvoja pracovných kompetencií v oblasti komunikačných a počítačových zručností.

Projekt Adaptabilita na nové výzvy, ktorého cieľom je podpora adaptability učiteľov stredných škôl prostredníctvom rozvoja pracovných kompetencií v oblasti komunikačných a počítačových zručností bol podporený Sociálnou implementačnou agentúrou. Projekt prebiehal od roku marca 2009 do augusta 2010 a zapojilo sa do neho 145 učiteľov zo 16 škôl z Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja.

Projektu sa zúčastnili tieto školy: 
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica * Gymnázium, Dobšiná * Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Dunajská Streda * Gymnázium, Gelnica * Cirkevné osemročné gymnázium Panny Márie, Kolárovo * Gymnázium, Lipany * SOU pri Reedukačnom detskom domove sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi v Medzilaborciach * Gymnázium, Považská Bystrica * Prvé slovenské literárne gymnázium, Revúca * Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Rimavská Sobota * Gymnázium, Topoľčany * Obchodná akadémia, Topoľčany * Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín * Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice * Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Veľký Krtíš * Gymnázium, Žiar nad Hronom.