ECVET Tour II

Projekt ECVET Tour II bol jedným zo šiestich projektov, ktoré na sklonku roka 2012 podporila Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania v rámci podprogramu Leonardo da Vinci – Transfer inovácií – s finančnou podporou Európskej komisie.

V spolupráci s Rakúskom a Českou republikou bol realizovaný dvojročný projekt ECVET Tour II podporujúci mobilitu žiakov stredných odborných škôl so zameraním sa na profesie kuchár a recepčný. Projekt transferoval poznatky a metódy vytvorené v rakúskom prostredí odborného vzdelávania do slovenského a českého školstva. ECVET Tour II vytvoril nové nástroje na zavedenie a experimentálne odskúšanie kreditného systému vzdelávania žiakov. Zapojeným školám umožnil v rámci zahraničných stáží posilniť jazykové znalosti, a tiež lepšie uplatniť svojich žiakov v tuzemsku, ako aj v zahraničí získaním nových skúseností, znalostí a zručností. Projekt bol podporený Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania v rámci podprogramu Leonardo da Vinci – Transfer inovácií – s finančnou podporou Európskej komisie a realizoval sa od roku 2012 do roku 2014.