eGovernment Akadémia

Vytvorenie vzdelávacej inštitúcie poskytujúcej vzdelávanie manažérov štátnej a verejnej správy, centra excelentnosti v oblasti eGovernmentu.

Cieľom projektu bolo vytvorenie vzdelávacej inštitúcie poskytujúcej vzdelávanie manažérov štátnej a verejnej správy, centra excelentnosti v oblasti eGovernmentu. Po fáze výskumu súčasného stavu na Slovensku a v zahraničí bolo spustené vypracovávanie vzdelávacích modulov a ich certifikácia. Súčasťou projektu bolo tiež nadviazanie spolupráce s eGovernment centrami v zahraničí. Projekt trval od septembra 2005 do marca 2008. Pri implementácii projektu sme intenzívne spolupracovali tiež s našimi dlhodobými partnermi: Únia miest a obcí Slovenska, Slovenská asociácia pre geoinformatiku, Slovak Open Source Initiative a Fakultou informatiky a informačných technológií STU.