O nás

APEL vznikol v roku 2001 ako občianske združenie, ktoré na nekomerčnej báze a vo verejnom záujme podporuje využívanie informačno-komunikačných technológii pri riešení celospoločenských výziev a to najmä v oblasti verejnej správy, vzdelávania a zdravia. Výskumné aktivity združenie financuje z verejných ako aj zo súkromných zdrojov. Silnou stránkou združenia je multidisciplinárny charakter aktivít, ktoré však spája najmä využívanie IKT.

Od svojho založenia v roku 2001 APEL úspešne spolupracoval s rôznymi neziskovými organizáciami, vzdelávacími inštitúciami, komerčnými firmami ako aj s inštitúciami štátnej a verejnej správy. Máme širokú sieť odborníkov poskytujúcich svoje expertné znalosti pre špecifické oblasti. Počas svojej existencie APEL úspešne implementoval množstvo výnimočných projektov. Prehľad projektov nájdete tu.

APEL má certifikát kvality ISO 9001:2015 a plne vybudovanú infraštruktúru pre potreby výskumu v IT oblasti.    
 

Naše míľniky

2002
ITAPA