Projekt všeobecného rozvoja pracovných schopností obyvateľov mesta Tisovec a jeho okolia

Zlepšenie životnej situácie obyvateľov segregovanej rómskej komunity.

V spolupráci s mestom Tisovec bol podaný projekt zameraný na zlepšenie životnej situácie obyvateľov segregovanej rómskej komunity. Aktivít projektu sa zúčastnilo celkovo 100 účastníkov, ktorí predstavovali nasledovné skupiny: rómske matky s deťmi, rómska mládež a nezamestnaní. Projekt úspešne naplnil svoje ciele. Projektu sa zúčastnilo 24 nezamestnaných ľudí. Až 13 z nich aktivity realizované v projekte priamo pomohli získať zamestnanie. Projekt bol spustený v januári 2008 a ukončený v novembri 2008.

Viac o projekte tu.