Digital Talk: Ako vyzerá dobrá reforma zdravotníctva?

Slovensko má zdravotníctvo zrelé na reformu. Systém poskytovania zdravotnej starostlivosti je neefektívny, nepodporuje inovácie a v konečnom dôsledku vedie k nižšej kvalite služieb v porovnaní s inými krajinami.

Slovensko má zdravotníctvo zrelé na reformu. Prichádza k nám však Fond obnovy a odolnosti a plánujú sa štrukturálne fondy, ktoré môžu financovať náklady reformy zdravotníctva. V akom stave sú návrhy reforiem? Aká je ich kvalita? Povedie reforma k zvýšenej efektívnosti a odolnosti zdravotníctva?

 

Pripojte sa 23. februára o 14:00 na bezplatný online webinár a zistite viac o tom, ako môže vyzerať budúcnosť slovenského zdravotníctva.

 

Na bezplatnom webinári budú experti diskutovať o tom:

✔️ Aké sú hlavné nevýhody systému poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku?

✔️ Ako môže prispieť Fond obnovy a odolnosti a k reformám slovenského zdravotníctva?

✔️ Ako by mala byť vízia slovenského zdravotníctva?

✔️Aké sú náklady a projekty?

✔️ Aká bude previazanosť Fondu obnovy a štrukturálnych fondov?

Registrovať sa na bezplatný online webinár môžete tu

Viac informácií o podujatí nájdete na webe ITAPA.