Darujte nám 2% z dane

Postup pre firmy, právnické osoby, živnostníkov

Právnické osoby poukazujú 1,0% uvedením v daňovom priznaní. Príspevok môžete poukázať aj viacerým organizáciám, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Živnostníci poukazujú 2% dane / tiež priamo v daňovom priznaní/  iba jednému prijímateľovi.
Údaje prijímateľa – potrebné uviesť do daňového priznania:

IČO: 36069680
Právna forma: občianske združenie
Názov: APEL
Ulica: Dunajská    
Číslo: 25  
Mesto:  Bratislava   
PSČ:  811 08

Postup pre zamestnancov

 1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete tu (doplniť sken pdf)
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (doplniť sken pdf)
 3. Z potvrdenia si vypočítate 2% zo zaplatenej dane. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá. Pokiaľ ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte k tomu Potvrdenie (doplniť sken pdf) od neziskovej organizácie, pre ktorú ste v tom roku pracovali, môžete poukázať 3% z dane. 
 4. Prečítajte si Vyhlásenie (doplniť sken pdf) a vyplňte údaje prijímateľa spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
  IČO: 36069680
  Právna forma: občianske združenie
  Názov: APEL
  Ulica:   Dunajská 
  Číslo:   25 
  Mesto: Bratislava
  PSČ:   811 08
 5. Všetky potrebné tlačivá, tj. Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane a v prípade poukázania 3% aj Potvrdenie z neziskovej organizácie doručte do 30.4.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu príslušného úradu nájdete tu.
 6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech prijímateľa. Číslo účtu prijímateľa nie je potrebné, keďže peniaze z 2% na účet prevádza len daňový úrad.
 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť pre zamestnávateľa

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti


Zdroj: www.rozhodni.sk