ECDL pre stredné školy

Distribúcia ECDL v cieľovej skupine stredoškolákov a zmena prípravy študentov v tejto oblasti.

Projekt ECDL pre stredné školy bol zameraný na distribúciu ECDL v cieľovej skupine stredoškolákov a zmenu prípravy študentov v tejto oblasti. Cieľom bolo poskytnúť medzinárodné uznávaný ECDL (Európsky vodičák na počítač) certifikát 600 študentom a iniciovať zmenu prípravy študentov v oblasti počítačových zručností. Vďaka dobrému manažmentu finančných prostriedkov sa podarilo zrealizovať vzdelávanie a získanie certifikátu až pre 765 študentov. Projekt začal s realizáciou v marci 2005 a bol úspešne ukončený v januári 2008. Zo strany škôl, ktoré s nami na projekte spolupracovali, sme zaznamenali veľmi kladné ohlasy a veľký záujem študentov. Rok po skončení projektu sme medzi študentmi, ktorí sa ho zúčastnili, urobili prieskum o tom, ako certifikát využili. Väčšina z nich uviedla, že im certifikát pomohol, či už pri ďalšom štúdiu na vysokej škole, v niektorých prípadoch dokonca pomohol pri získaní zamestnania.