Efektívne regióny

Cieľom projektu je vyvinúť komplexnú platformu pod názvom „Región Fakty“, ktorá bude mapovať investície do verejnej správy na úrovni VÚC a porovnávať ich s dosiahnutými výsledkami v konkrétnych oblastiach verejných politík.

Cieľom projektu je vyvinúť komplexnú platformu pod názvom „Región Fakty“, ktorá bude mapovať investície do verejnej správy na úrovni VÚC a porovnávať ich s dosiahnutými výsledkami v konkrétnych oblastiach verejných politík. Projekt sa zameria primárne na tieto oblasti: dopravná infraštruktúra, životné prostredie a vzdelávanie. Ambíciou je identifikovať rozsiahle množstvo konkrétnych indikátorov, ktoré širokej verejnosti poskytnú špecializované reporty zamerané na verejnú správu a mieru jej efektivity. Projekt „Efektívne regióny“ sa inšpiruje úspešnými zahraničnými iniciatívami a reaguje na identifikovaný deficit, ktorý na Slovensku máme práve v oblasti sledovania vynakladaných zdrojov financií v porovnaní s efektivitou výsledného riešenia vo verejnej správe. Projekt sa realizuje od apríla 2019 do marca 2021 vo všetkých VÚC (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja).

Viac o projekte na https://efektivneslovensko.sk/