Opportunity Award 2020

Dievčatá od 15 do 19 rokov, zapojte sa do súťaže a povedzte svetu, aké príležitosti vedia ženy priniesť IT.

Vyhlasuje sa Opportunity Award 2020!
 

Pre koho je súťaž určená?
Dievčatá, zapojte sa do súťaže a povedzte svetu, aké príležitosti vedia ženy priniesť IT. Súťaže sa môžu zúčastniť dievčatá, ktoré sú študentkami akejkoľvek strednej školy v Slovenskej republike, majú záujem o IT a v čase zapojenia sa do súťaže majú medzi 15 a 19 rokov. Organizátorom súťaže je spoločnosť DITEC, a.s. v spolupráci so svojimi partnermi v súťaži: občianskym združením AJ Ty v IT a občianskym združením APEL.

 

Ako sa dá zapojiť do súťaže?

Účastníčky súťaže vytvoria príspevok, ktorý môže byť:

  • esej v rozsahu max 2 strán A4
  • PowerPoint prezentácia (alebo v obdobnom programe) v rozsahu max 12 slidov
  • video v trvaní do 3 minút
  • iný formát, ktorý využíva IT technológie
  • kombinácia formátov

Téma je „Ženy - príležitosť pre IT“. Každá účastníčka súťaže uvedie vo svojom diele:

  • prečo ju baví venovať sa IT
  • prečo by chcela v budúcnosti IT študovať alebo pracovať v oblasti IT
  • alebo ako môžu ženy pomôcť rozvoju IT

 

Dokedy sa dá zapojiť do súťaže?

Príspevok musí byť v slovenčine. Termín na posielanie súťažných príspevkov je 30.10.2020 na e-mailovú adresu studentka@ditec.sk

 

Prečo sa súťaže zúčastniť?

Porota, zložená zo zástupcov organizátora súťaže spoločnosti DITEC, a.s., občianskeho združenia Aj Ty v IT a občianskeho združenia APEL, ktoré organizuje konferencie ITAPA, vyberie tri najlepšie diela a ich autorky organizátor súťaže ocení finančnou odmenou vo výške 300 eur (1. miesto), 200 eur (2.miesto) a 100 eur (3. miesto). Víťazka súťaže si cenu Opportunity Award 2020 preberie na slávnostnom galavečere ITAPA v sprievode svojho zákonného zástupcu (pokiaľ nedosiahla v čase preberania ceny plnoletosť), prípadne inou formou, ktorú umožní aktuálna epidemiologická situácia. Ostatné ceny odovzdá spoločnosť DITEC, a.s. vo svojich priestoroch, prípadne inou formou, ktorú umožní aktuálna epidemiologická situácia.