PC Maturita

Školenie vybraných študentov stredných škôl v oblasti počítačovej gramotnosti.

Projekt PC Maturita bol zameraný na školenie vybraných študentov stredných škôl v oblasti počítačovej gramotnosti. Vzdelávaním prešlo 145 študentov zo škôl v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Do projektu sa zapojili štyri školy a zo zúčastnených študentov 143 získalo certifikát. Na záver projektu bol medzi účastníkmi projektu uskutočnený prieskum hodnotenia. Študenti ako aj riaditelia spolupracujúcich škôl ohodnotili projekt mimoriadne kladne ako veľmi prínosný.

Projekt sa realizoval od februára 2005 do apríla 2006.