Projekt AIM

Ontologická mapa otvorených dát, ktorá analyzuje zdroje dát s cieľom rozpoznať logické objekty v textoch, ako sú napríklad chemická substancia, alebo genetická mutácia.

V rámci projektu sa podarilo vytvoriť ontologickú mapu otvorených dát. Táto mapa analyzuje zdroje dát s cieľom rozpoznať logické objekty v textoch, ako sú napríklad chemická substancia, alebo genetická mutácia. Vďaka tomuto nástroju sme boli schopní vytvoriť bezplatné medicínske databázy, ktoré vedia pomôcť pri hľadaní liečby závažných ochorení.

1, Vytvorená najväčšia databáza chemických substancií určených na liečbu cystickej fibrózy.  Aktuálne sme pomocou nášho unikátneho nástroja identifikovali 117 liečiv. Z nich je 33 schválených a 72 vo vývoji. V rámci projektu bolo potrebné dať do súvisu chemickú substanciu s konkrétnou mutáciou CFTR). Viac na https://cf-help.org/

2, Vytvorený portál „Up-to-date mapping of COVID-19 treatment and vaccine development“ ktorý využíva umelú inteligenciu na spracovanie akademických štúdií týkajúcich sa vírusu SARS-CoV2. Cieľom projektu je pomôcť pri celosvetovom hľadaní vakcíny alebo liečby na COVID-19.

Viac na https://covid19-help.org/