Smart Visegrad

Projekt, ktorý má pomôcť zlepšiť digitalizáciu V4 skupiny a pomôcť propagovať jednotný digitálny Vyšehradský trh.

Cieľom projektu bolo vytvoriť prostredie, ktoré pomôže posunúť Vyšehradskú skupinu vpred v oblasti digitalizácie. Projekt využil stratégiu troch pilierov na splnenie daných cieľov; táto bola špeciálne navrhnutá pre dané cieľové skupiny (politickí predstavitelia, vysokí vládni úradníci, predstavitelia samospráv a predstavitelia súkromného sektora). Po prvé sa zorganizovalo pod názvom ITAPA – Štyri v jednom, ktoré bolo špeciálne zamerané na spoluprácu v rámci Vyšehradského regiónu. Po druhé sa založila výročná cena pre digitálne projekty z krajín Vyšehradu. Po tretie projekt predstavil iniciatívu pre užívateľov dát verejných tendrov v krajinách V4 s cieľom propagovať jednotný digitálny Vyšehradský trh. Projekt sa realizoval od septembra 2018 do júna 2019.

Viac o projekte tu.