Vývoj a implementácia imunomodulačnej bunkovej terapie v boji proti pandémii COVID-19

Projekt má snahu rozvíjať potenciál bunkovej terapie, ktorá sa v oblasti COVID-19 javí veľmi nádejne, avšak je v ranom štádiu výskumu.

Ambíciou projektu je implementovať pokrokovú imunomodulačnú bunkovú terapiu, konkrétne adoptívnu bunkovú terapiu a terapiu kmeňovými bunkami, na liečbu ochorenia COVID-19 na úrovni klinických testov. Okrem toho sa projekt zameriava aj na mapovanie najnovších vedeckých výstupov v oblasti imunity, bunkovej terapie a COVID-19 s využitím umelej inteligencie, čo prispeje k aktuálnosti a excelentnosti navrhovaného výskumu, ako aj môže napomôcť urýchleniu výskumu na globálnej úrovni. APEL vystupuje v tomto projekte ako partner.

Obdobie implementácie projektu je naplánované na 01.2021 - 06.2023.

povinne loga ATT8

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
 
  • Prijímateľ: Lambda Life a.s. (Levočská 3, 851 01 Bratislava 5)
  • Názov projektu: Vývoj a implementácia imunomodulačnej bunkovej terapie v boji proti pandémii COVID-19
  • Miesto realizácie projektu: Trenčín a Bratislava
  • Výška poskytnutého NFP: 2 228 732,94 €