Naša misia

Vzdelanie je pre budúcnosť kľúčové a v 21.storočí bude mimoriadne dôležitou zručnosťou schopnosť adaptácie na zmeny. Práve preto je našou misiou rozvoj digitálnych zručností a lepšie využívanie moderných technológií v rôznych oblastiach života.
Dozvedieť sa viac

Čo robíme

APEL vznikol v roku 2001 ako občianske združenie, ktoré na nekomerčnej báze a vo verejnom záujme podporuje využívanie informačno-komunikačných technológii pri riešení celospoločenských výziev, a to najmä v oblasti verejnej správy, vzdelávania a zdravia. Výskumné aktivity združenie financuje z verejných, ako aj zo súkromných zdrojov. Silnou stránkou združenia je multidisciplinárny charakter aktivít, ktoré však spája najmä využívanie IKT.

Novinky

Vyhlásenie výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk je vyhlásená v súvislosti s realizáciou projektu "Vývoj a implementácia imunomodulačnej bunkovej terapie v boji proti pandémii COVID-19", kód ITMS2014+: 313011ATT8.
Čítať viac

Darujte nám 2% aj v roku 2022

Dajte zmysel svojim daniam a podporte projekty, ktoré realizuje občianske združenie APEL.
Čítať viac

Projekty

Projekt AIM

2019
Ontologická mapa otvorených dát, ktorá analyzuje zdroje dát s cieľom rozpoznať logické objekty v textoch, ako sú napríklad chemická substancia, alebo genetická mutácia.

PC Maturita

2005
Školenie vybraných študentov stredných škôl v oblasti počítačovej gramotnosti.

ITAPA

2002
Najväčšia konferencia o digitalizácii a nových technológiách na Slovensku. Jedinečný priestor na diskusiu pre špičkové mienkotvorné osobnosti a širokú verejnosť.

Spolupráca

Chcete s nami spolupracovať? Ste nezisková organizácia, ktorá chce nadviazať spoluprácu pre projekt v oblasti informačných technológií, vzdelávania alebo zdravia? Zaujal vás niektorý z našich existujúcich projektov a chcete sa k nemu pripojiť?

Partneri